{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

付款服務方式

可可付款 | Payment

① 信用卡線上刷卡    ② ATM虛擬帳戶付款    ③ 可可門市現金付款

可可網站採用第三方支付交易傳輸系統,該系統皆符合交易安全等級刷卡過程加密,將妥善顧及您的付款傳輸資料